Toogler

Slider

Články a aktuality

Metodické usmernenie k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020

Metodicke usmernenieFPEDAS1 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,

do pozornosti vám dávame METODICKÉ USMERNENIE č. 1 /PEDAS/2021 k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020, v 1. a 2. stupni štúdia na FPEDAS v systéme Vzdelávanie a vo výkazoch o štúdiu – indexoch, ako aj ku kontrole štúdia za akademický rok 2020/2021 – Súbor na stiahnutie.

Prosíme Vás o dodržanie pokynov daných metodickým usmernením.

 

 

Workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“

Workshop VEGA

Napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 26. marca 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams v online priestore Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry leteckej dopravy uskutočnil workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“, kde boli prezentované výsledky projektu VEGA 1/0624/18 Modely podnikania regionálnych letísk v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej únie za účasti manažmentu letísk, reprezentantov leteckých spoločností, štátnej správy a študentov.

Čítať ďalej...

Konferencia Mladé krídla 2021

Mladé krídla

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu Mladé krídla 2021, organizovanú v rámci prezentovania výstupov riešených záverečných prác inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijných programoch na Katedre leteckej dopravy. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke konferencie.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

Stipendia

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2021/2022.

Čítať ďalej...

Štátnice 2021

Statnice 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,
do pozornosti vám dávame aktualizované informácie ohľadom štátnicových skúšok v akademickom roku 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Študenti -> Štátnice 2021.

 

Druhý ONLINE deň otvorených dverí

DOD 2021 2

Srdečne Vás všetkých pozývame na náš druhý Online deň otvorených dverí. Pripojte sa 5. marca v čase od 13:00 h a z pohodlia Vášho domova sa spýtajte na našom chate na všetko, čo Vás zaujíma. 

PROGRAM DOD:

  • od 13.00 prezentácia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ponúkané študijné programy pre akademický rok 2021/2022, informácie o podmienkach pre prijatie na štúdium. Viac informácií ako aj odkaz na pripojenie nájdete na tomto odkaze
  • od 14.20 prezentácia Katedry leteckej dopravy (KLD) a Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra (LVVC) + diskusia s našimi vyučujúcimi a inštruktormi a priestor pre všetky vaše otázky. Pre pripojenie kliknite na tento odkaz.

Tešíme sa na Vás! 

 

Navždy nás opustil prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc.

Parte

Prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc. od nás odišiel 25. januára 2021 vo veku 89 rokov a určite sa na nás pozerá spoza kumulov – tak ako sa na nestora slovenskej meteorológie patrí.

Čítať ďalej...

Dotazník pre absolventov fakulty v akademickom roku 2019/2020

Dotaznik20192020

Vážení absolventi, ktorí ste v akademickom roku 2019/2020 úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie niektorých informácií, ktoré súvisia s Vašim uplatnením v praxi a s využitím Vašich vedomostí získaných počas štúdia na našej fakulte. 

Čítať ďalej...

Výberové prednášky v akademickom roku 2020/2021

vyb pred banner

Milí študenti a priatelia Katedry leteckej dopravy,
v týchto náročných časoch sa KLD naďalej snaží poskytovať svojím študentom vzdelávanie na tej najvyššej úrovni. Aj preto sme sa v dobe dištančného vzdelávania snažili priniesť naším študentom sériu výberových prednášok od renomovaných expertov z rôznych oblastí letectva. V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 tak pre študentov prednášalo až 15 odborníkov z praxe. Prednášky boli zamerané na skutočne široké spektrum tém – od tém pre študentov pilotov (napr. prevádzkové postupy, oceánske lety alebo výkonnosť lietadiel) až k prevádzkovým aspektom leteckej dopravy ako plánovanie letov, údržba lietadiel alebo manažment plánovania posádok.
V letom semestri akademického roku 2020/2021 opäť chystáme ďalšie zaujímavé prednášky. Ich kalendár, ako aj zoznam už realizovaných prednášok môžete nájsť na tomto odkaze: https://kld.uniza.sk/sk/studenti/vyberove-prednasky/kalendar-vyberovych-prednasok

Čítať ďalej...

Vibrodiagnostické škúšky v spoločnosti STEFE a.s., prevádzka tepláreň Radvaň.

vibro meranie title

Dňa 12.11.2020 prebehli prvé vibrodiagnostické merania v spolupráci so spoločnosťou STEFE a.s. za účelom zberu údajov do dizertačnej práce študenta tretieho stupňa Ing. Michala Hrúza a pod vedením Ing. Pavla Pecha, PhD. V rámci spolupráce bola na výskum vibrácií poskytnutá kogeneračná jednotka ENGUL 2000 GGCH s nepretržitou prevádzkou. Takto systematicky získané údaje v dlhšom časovom horizonte poskytnú v rámci dizertačnej práce cenné a štatisticky relevantné dáta na ďalšiu analýzu. Očakávané výstupy meraní, post-analýz a výsledkov budú tvoriť základ pre tvorbu efektívnejších monitorovacích metód nie len v bežnej technickej praxi, ale najmä v oblasti zvyšovania bezpečnosti leteckých pohonných jednotiek a pomocných systémov.

Čítať ďalej...

Ďalšie odkazy

IG Uniza

YT

lvvc small2

aerojo

 Medzinárodné organizácie

PEGASUS

Alicanto

Kde nás nájdete

Spodné menu

Zatvoriť