Toogler

Double degree agreement

Vážení študenti/ Vážené študentky 

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline a Ecole Nationale de l’Aviation Civile » (ENAC), Toulouse, Francúzsko vám ponúkajú možnosť získať dvojitý diplom na 2. stupni štúdia. Táto možnosť je určená pre študentov študijného programu Letecká doprava. Využite možnosť odlíšiť sa od svojich rovesníkov a získajte titul Ingénieur ENAC Degree z prestížnej svetovej leteckej univerzity! Viac informácií vám rád poskytne pán prodekan pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.

doc ing martin bugaj phd sm

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD

Tel.: +421 41 513 3450

E-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Docent a prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy.

Zatvoriť