Toogler

Poukázanie 2% z dane

Základné informácie

Klub priateľov KLD si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie Vašich 2% daní za rok 2019. Hlavnou prioritou klubu pre nasledujúce obdobie je podpora nadaných študentov pri štúdiu v zahraničí v rámci programu ERASMUS PLUS. Vašou podporou prispievate na vzdelávanie Vašich nasledovníkov.

Postup

Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa, pričom minimálna výška je 3,32 €. Postup sa líši podľa toho, či ide o fyzické osoby - zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ, alebo o fyzické osoby (FO), ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne. Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane prostredníctvom daňového priznania, a to v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €.

Na stiahnutie:

Údaje

  • Obchodné meno: Klub priateľov Katedry leteckej dopravy
  • Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
  • IČO: 37974271
  • Právna forma:občianske združenie

Dôležité dátumy

  • do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Zatvoriť