V tejto sekcii nájdete materiály potrebné na správne vypracovanie bakalárskych a diplomových prác.

 • Termín oboznámenia sa s recenznými posudkami: 17.5.2019
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel: 20-22.5.2018
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium Letecká doprava: 20-22.5.2018
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium Profesionálny pilot: 20-22.5.2018

Dôležité dátumy pre končiace ročníky (podľa harmonogramu pre akademický rok 2018/2019):

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.8.2018
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 10.9.2018
(pondelok)
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2018 - 26.4.2019
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2018 - 3.5.2018
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku 4.3.2019
Odovzdanie bakalárskej práce na katedre 29.4.2019 od 12:00 do 15:00
Odovzdanie diplomovej práce na katedre 6.5.2019 od 12:00 do 15:00
Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. aj Ing. študenti) 6.5.2019
 1. Návrh zadania záverečných prác 2019
 2. Konzultácie s vedúcim ZP 2019
 3. Materiály na vypracovanie záverečnej práce 2019
 4. Kód záverečnej práce do systému CRZP 2019
 5. Evidencia záverečných prác 2019
 6. Pokyny pre odovzdanie záverečných prác 2019
 7. Prihláška na štátnu záv. skúšku 2019
 8. Harmonogram študentov v štátnicových komisiách 2019

  BUDE AKTUALIZOVANÉ