Toogler

Projekt KAAT

KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport

KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport je ERASMUS+ projekt zameraný na znalostné aliancie (číslo projektu: 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA). Koordinárotom projektu je University Politetehnica of Bucharest v Rumunsku. Doba riešenia projektu je od januára 2018 do decembra 2020.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vysokokvalitnú pracovnú silu na trhu leteckej dopravy prostredníctvom novovytvoreného inovatívneho európskeho študijného programu, ktorý bude založený hlavne na nástrojoch IKT navrhnutých 16 partnermi riešiteľského kolektívu zo 6 krajín: Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko. Partneri projektu sú medzinárodné organizácie, univerzity, letiská, letecké spoločnosti, ale aj spoločnosti venujúce sa leteckej údržbe alebo manažmentu letovej prevádzky.

 Hlavnými očakávanými výsledkami projektu sú: odborná a kvalifikačná analýza v leteckej doprave, inovačný študijný program "IT technológie aplikované v leteckej doprave", nové a inovatívne tréningové prístupy, metodológia pre sektorový kvalifikačný rámec (SFQ) a vytvorenie Európskej siete pre odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti letectva (ENATE) s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu.

Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska bude vytvorenie Európskej siete pre odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti letectva (ENATE) a nové spoločné medzinárodné a multidisciplinárne študijné programy zabezpečovať medzinárodný rozmer vzdelávania v oblasti letectva a udržateľnosť výsledky projektu prostredníctvom európskeho dialógu o letectve a bude mať vplyv aj na medzinárodnú zamestnateľnosť najmä v krajinách zúčastňujúcich sa na projekte.Tento projekt vychádza zo skúseností so súčasnými študijnými programami, partneri participujú na vytváraní nového programu, do ktorého  integrujú osvedčené postupy, ale hlavne nové aktuálne témy, či už z praxe ako i zo vzdelávania.

Výsledky projektu budú publikované na web stránkach projektu (http://www.kaat.upb.ro), ako aj prostrednilctvom letákov, plagátov, brožúr, ale aj prostredníctvom workshopov a účastí na konferenciách. Príslušné regionálne alebo národné médiá budú informované o aktivitách a výsledkoch projektu.

Ďalšie informácie o projekte

            https://www.facebook.com/KAATPROJECT/

             https://www.linkedin.com/company/kaat-project/

            https://twitter.com/KAAT_Project

 

48240874 2229957407015454 8987925034949410816 n

 

48203649 2229957550348773 1155962238373199872 n

Zatvoriť