Toogler

Pokyny pre odovzdanie záverečných prác

Pokyny

Dňa 25.4.2022 (pondelok) bude na katedre prebiehať odovzdávanie bakalárskych prác v čase od 11:00 v knižnici na letisku Žilina.

Odovzdávanie diplomových prác sa uskutoční o týždeň neskôr, t.j. 2.5.2022 (pondelok) taktiež v knižnici na letisku Žilina od 11:00.

Je potrebné odovzdať nasledujúce dokumenty:

  • dve tlačené verzie záverečnej práce (1 ks bude po štátniciach študentovi vrátený)
  • jednu elektronickú verziu záverečnej práce (pdf súbor).
  • vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu (2 ks)
  • potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému EZP (1 ks)
  • vyplnený a podpísaný formulár o sprístupnení záverečnej práce, ak autor práce požaduje odklad jej zverejnenia (1 ks)
  • vyplnený a vedúcim podpísaný formulár o absolvovaní konzultácií s vedúcim práce (1 ks)
  • čestné vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej tlače (1 ks)

Predmet záverečná práca bude študentom zapísaný do indexu po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej skúšky. 

Upozornenie!

Pokyny pre vloženie záverečnej práce do systému EZP spolu so vzormi požadovaných dokumentov sú uvedené na webovej stránke Štátnic v zložke Evidencia záverečných prác. Licenčná zmluva je vytvorená autorom pri vkladaní práce do systému. Autor si taktiež zo systému vytlačí potvrdenie o vložení práce.

Súčasťou odovzdania je aj formulár o sprístupnení záverečnej práce. Tento formulár je potrebné vyplniť a podpísaný (autorom práce, vedúcim práce a dekanom fakulty) odovzdať spolu s licenčnou zmluvou. Formulár sa vypĺňa v prípade, ak študent požaduje odkladnú lehotu na zverejnenie záverečnej práce v CRZP. Maximálna odkladná lehota je 36 mesiacov.

 Na stiahnutie:

Povinné je odovzdať všetky položky súčasne. Ak vám bude jeden z dokumentov chýbať, je potrebné zabezpečiť jeho odovzdanie ešte v ten deň a v stanovenom termíne.

Dátumy odovzdania

Katedra nepreberie záverečnú prácu a požadované dokumenty odovzdané mimo stanovené termíny, t.j. 25.4.2022 a 2.5.2022!!!

Zatvoriť