Toogler

Návrh zadania záverečnej práce

Zadanie témy

Pri výbere témy záverečnej práce je potrebné, aby študent dbal na svoje študijné zameranie (zvoliť si témy s problematikou leteckej dopravy).

Tému záverečnej práce môže navrhnúť:

 • odborník z praxe,
 • člen akademickej obce (vysokoškolský pedagóg),
 • doktorand,
 • samotný študent po dohode s budúcim vedúcim ZP

 Priebežná štruktúra ZP

 • úvod do problematiky
 • súčasný stav riešenej problematiky v SR a v zahraničí
 • teoretická časť práce
 • metodika práce a metódy skúmania
 • výsledky práce
 • zhodnotenie a záver

 Na stiahnutie:

Odoslanie návrhu témy ZP

Po výbere témy a po konzultácii s vedúcim si študent stiahne príslušný formulár, vyplní ho a v elektronickej forme pošle na adresu: nichtova@fpedas.uniza.sk. Názov zaslaného dokumentu bude v nasledovnej forme:

 • „Navrh_zadania_BP_priezvisko_meno“ alebo
 • „Navrh_zadania_DP_priezvisko_meno“.

Prosím v názve dokumentu nepoužívajte diakritiku.

V prípade, že má študent externého vedúceho svojej záverečnej práce, uvedie aj jeho kontaktné údaje, t. j.: adresa jeho pracoviska a mailová adresa. Akceptované budú len kompletne vyplnené formuláre.

 Na stiahnutie:

Dôležité informácie

Termín odovzdania návrhov na zadanie záverečnej práce je 30.9.2021 podľa harmonogramu akademického roka.

  

Študenti, ktorí v predošlom akademickom roku neodovzdali svoju záverečnú prácu, musia vyplniť a poslať návrh zadania záverečnej práce opätovne, a to do termínu uvedenom v aktuálnom akademickom roku.

Zatvoriť