Toogler

Kód záverečnej práce do systému CRZP

Kód práce

Kód do Centrálneho registra záverečných prác, resp. evidenčné číslo sa uvádza na prednej a bočnej strane obálky záverečnej práce (vo výške cca. 5 cm od spodného okraja). Príklad umiestnenia je uvedený v časti Materiály na vypracovanie záverečnej práce 2021. Vzor obálky na stiahnutie.

Kód (evidenčné číslo práce) je v tvare: ŽU – číslo, fakulta – číslo, katedra – číslo, rok, typ práce – číslo, poradové číslo práce.

Kód záverečnej práce bude študentom pridelený počas letného semestra 2021.

Zoznamy kódov

Zoznamy kódov na stiahnutie pre rok 2022

  • Bakalárske práce - Bude aktualizované
  • Diplomové práce - Bude aktualizované

Dôležité informácie

Evidenčné číslo vo vyššie uvedených zoznamoch je úplné. Nedopĺňajte k nemu žiadne iné označenie.

 

Študenti, ktorí tento rok nebudú záverečnú prácu odovzdávať, nemusia pridelenému číslu venovať pozornosť. To isté platí aj v prípade študentov, ktorí prácu odovzdali minulý akademický rok.

Zatvoriť