Toogler

Dôležité dátumy pre vypracovanie záverečnej práce

Konanie štátnych skúšok

Termín oboznámenia s recenzými posudkami

20.5.2022

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

30. - 31. máj 2022

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava a Profesionálny pilot

31. máj - 1. jún 2022 

Dôležité dátumy pre akademický rok 2020/2021

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 30.9.2021
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 13.10.2021
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2021 - 20.4.2022
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2021 - 27.4.2022
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku

do 8.4.2022

Odovzdanie bakalárskej práce

25.4.2022

Odovzdanie diplomovej práce

2.5.2022

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. študenti)

9.5.2022

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Ing. študenti)

9.5.2022

Zatvoriť