Toogler

Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Badánik, Benedikt, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-ekonomické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
benedikt.badanik@fpedas.uniza.sk BF250 +421/41/513 34 73
Blašková, Juliana, Mgr.
Sekretárka vedúceho katedry (Katedra leteckej dopravy)
juliana.blaskova@fpedas.uniza.sk BF246 +421/41/513 34 51
Bugaj, Martin, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
martin.bugaj@fpedas.uniza.sk BF208 +421/41/513 34 67
Čerňan, Jozef, doc. Ing., PhD. jozef.cernan@fpedas.uniza.sk BF243 +421/41/513 34 54
Hrúz, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
michal.hruz@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Chodelka, Frederik, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
frederik.chodelka@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Janovec, Michal, Ing., PhD. michal.janovec@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 58
Jarošová, Miriam, Mgr., PhD. miriam.jarosova@fpedas.uniza.sk - -
Kandera, Branislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-technické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
branislav.kandera@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 62
Kazda, Antonín, prof. Ing., CSc.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra leteckej dopravy)
antonin.kazda@fpedas.uniza.sk BF245 +421/41/513 34 63
Kováčiková, Kristína, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
kristina.kovacikova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Materna, Matúš, Ing., PhD. matus.materna@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 56
Mrňa, Dominik, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
dominik.mrna@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Nichtová, Radoslava, Ing. radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 59
Novák, Andrej, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra leteckej dopravy)
andrej.novak@fpedas.uniza.sk BF248 +421/41/513 34 50
Novák Sedláčková, Alena, doc. JUDr. Ing., PhD. alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 64
Pecho, Pavol, Ing., PhD. pavol.pecho@fpedas.uniza.sk BF243 +421/41/513 34 66
Pojteková, Alexandra, Bc. alexandra.pojtekova@fpedas.uniza.sk - -
Remencová, Tatiana, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
tatiana.remencova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Rostáš, Ján, Ing., PhD. jan.rostas@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 65
Šajbanová, Kristína, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
kristina.sajbanova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Škultéty, Filip, Ing., PhD. filip.skultety@fpedas.uniza.sk BF250 +421/41/513 34 60
Tomová, Anna, prof. Ing., CSc. anna.tomova@fpedas.uniza.sk BF211 +421/41/513 34 52

Zatvoriť