Toogler

Anketa Zlaté krídla

 

ZlateKridla2021

Dňa 3.9.2021 sa konal galavečer ankety Zlaté krídla - Národná cena letectva Slovenskej republiky. Táto prestížna anketa každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.

Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra. Hlavnou myšlienkou ankety je zmapovanie československého letectva a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v kategóriách civilného letectva, letectva silových zložiek Slovenskej republiky, veda/výskum/vzdelávanie, športového letectva SR, leteckého priemyslu SR, cena za celoživotné dielo/uvedenie do siene slávy, cena verejnosti, cena Medzinárodných leteckých dní "SIAF", ako aj výnimočných počinov v histórii slovenského letectva. Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich letovej prevádzky, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov v oblasti leteckého vzdelávania a výskumu s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva.

Tento rok bol jubilejný 10. ročník, kedy záštitu nad tohtoročným podujatím prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Pre Žilinskú univerzitu v Žiline bol tento ročník veľmi úspešný, kedy v kategórii „Veda, výskum a vzdelávanie“ bol nominovaný projekt Brokerského centra leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry a víťazom tejto kategórie sa stal Ing. František Jůn, CSc., ktorý je dlhoročným inštruktorom lietania v Leteckom výcvikovom a vzdelávacom centre UNIZA (LVVC) ako aj vyučujúcim predmetu Letecká navigácia na Katedre leteckej dopravy (KLD). Zároveň bol letovým riaditeľom a hlavným organizátorom všetkých leteckých dní, ktoré organizovala UNIZA v minulosti. Františkovi srdečne gratulujeme a sme na neho veľmi pyšní. Rovnako mu k oceneniu zagratulovali aj prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan FPEDAS a prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. rektor UNIZA, ktorí mu poďakovali za dlhoročnú spoluprácu. Zároveň sme hrdí aj na fakt, že víťazom v ďalšej kategórii „Civilné letectvo SR“ sa stal Ing. Vladimír Klein, ktorý je absolventom KLD, FPEDAS, UNIZA a zároveň dlhoročným spolupracovníkom KLD a LVVC. Tento galavečer sa vždy koná v predvečer najväčšieho leteckého sviatku na Slovensku- Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021, ktoré sa tento rok uskutočnili na Letisku Kuchyňa-Malacky, kde KLD a LVVC nemohli chýbať. Naši kolegovia tam prezentovali KLD a jej študijné programy, ale aj FPEDAS a UNIZA ako celok. Súčasťou podujatia boli aj statické letecké ukážky medzi ktoré patrilo aj lietadlo Piper Seneca V.-letové laboratórium OM-UTC.

ZlateKridla2021 1

ZlateKridla2021 2

ZlateKridla2021 3

ZlateKridla2021 4

ZlateKridla2021 5

Zatvoriť