Toogler

Metodické usmernenie k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020

Metodicke usmernenieFPEDAS1 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,

do pozornosti vám dávame METODICKÉ USMERNENIE č. 1 /PEDAS/2021 k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020, v 1. a 2. stupni štúdia na FPEDAS v systéme Vzdelávanie a vo výkazoch o štúdiu – indexoch, ako aj ku kontrole štúdia za akademický rok 2020/2021 – Súbor na stiahnutie.

Prosíme Vás o dodržanie pokynov daných metodickým usmernením.

 

 

Zatvoriť