Klub priateľov KLD si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie Vašich 2% daní za rok 2017. Hlavnou prioritou klubu pre nasledujúce obdobie je podpora nadaných študentov pri štúdiu v zahraničí v rámci programu ERASMUS PLUS. Vašou podporou prispievate na vzdelávanie Vašich nasledovníkov.

Postup

Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa, pričom minimálna výška je 3,32 €. Postup sa líši podľa toho, či ide o fyzické osoby - zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ, alebo o fyzické osoby (FO), ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne. Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane prostredníctvom daňového priznania, a to v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €.

Termíny

  • 15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
  • 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.
  • 31.3.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,5% z dane.
  • 30.4.2018 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

Na stiahnutie:

Údaje

  • Obchodné meno: Klub priateľov Katedry leteckej dopravy
  • Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
  • IČO: 37974271
  • Právna forma:občianske združenie