Obrázok kontaktu
Doktorand na Katedre leteckej dopravy
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 41 513 3560
Kancelária: BF 201

Téma dizertačnej práce

Vývoj biznis modelu nízko-nákladových leteckých spoločností

Maria Mrazova je svedomitý človek, ktorý pri svojej práci venuje veľkú pozornosť detailom. V súčasnosti sa zaoberá výskumom v oblasti vývoja biznis modelov nízko-nákladových leteckých spoločností so zameraním na inovácie v oblasti produktu leteckých spoločností. Jej skvelé organizačné schopnosti napomáhajú plniť jednotlivé úlohy v priradených časových intervaloch. Počas inžinierskeho štúdia získala znalosti v oblasti v oblasti Air Law so zameraním na oblasť bezpečnostného manažmentu pre komerčné letectvo. Zároveň sa podieľala na výskume v oblasti vplyvu fyziologických faktorov ovplyvňujúcich lety na simulátore. Počas troch rokov vedie predmet Krízový manažment v civilnom letectve so zameraním na minimalizovanie možných ohrození pre oblasť bezpečnosti vzletových a pristávacích dráh.

Vzdelanie

2013 – trváPhD. Študent, Žilinskáuniverzita, Katedraleteckejdopravy.
2011 – 2012Edgware Academy of Languages and Computer Science, Business English (certifikát)
2007 – 2011Technickáuniverzita v Košiciach, Leteckáfakulta. KatedraManažmentuLetovejPrevádzky. (Ing.)
2004 – 2007Stredná priemyselná škola. Odbor: Prevádzka a ekonomika dopravy.

Jazykové znalosti

Hodnotenie na základe znalostí jazyka na stupnici od 1 (základná) do 5 (pokročilá) pre písanie, čítanie a rozprávanie
Anglický jazyk: 5 - 5 - 5
Poľský jazyk: 4 - 3 - 4
Ruský jazyk: 2 - 1 - 2

Päť najvýznamnejších publikácií

Maria Mrazova, Andrej Novak, Research of physiological factors affecting pilot performance in flight simulation training device. In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. ISSN: 1335-4205. Vol. 17, no.3 (2015), p. 103-107.
Maria Mrazova. Runway incursions – clear and constant danger. In: Incas Bulletin. ISSN 2066-8201.Vol. 6, iss. 3 (2014), pp. 105-114.
Maria Mrazova. Future directions of fuel efficiency in aviation industry.Budúcesmerovanieefektívnehospôsobuspotrebypaliva v leteckompriemysle. In: Incas Bulletin. ISSN: 2066-8201. Vol. 5, iss. 4 (October-December 2013), pp. 70-86.
Maria Mrazova, Andrej Novak. Vplyvkvalitygenerátorovobrazuprivizuálnompriblíženížiaka – pilotanaletovomsimulátore. In: Perners contacts. ISSN 1801-674X. Vol. 10, Iss. 3 (2015), pp. 104-117. Available online: http://pernerscontacts.upce.cz/40_2015/Mrazova.pdf
Antonin Kazda, Maria Mrazova. Low-cost carriers / business model development. In: Transport and communications: scientific journal. ISSN 1339-5130. No 1 (2015). Pp 1-5.