Obrázok kontaktu
Profesor na Katedre leteckej dopravy
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 41 513 3463, +421 41 513 3451
+421 41 513 1517
Kancelária: BF 245

Zabezpečované predmety

Navrhovanie a prevádzka letísk 1
Navrhovanie a prevádzka letísk 2

Profesný rast

2013 – trvá Člen predstavenstva, Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
2013 - 2015 Národný delegát SR pre programový výbor “Inteligentná, zelená a integrovaná doprava” programu EU Horizon 2020
2011 - trvá Člen redakčnej rady recenzovaného vedeckého časopisu Aviation, Litva
2009 – 2013 External examiner, Cranfield University, UK
2008 – 2015 Národný delegát SR v ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)
2006 – 2013 Národný delegát SR pre programový výbor doprava v EU, 6 RP a 7 RP
2005 – trvá Člen akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR
2003 – 2006 Národný delegát SR pre programový výbor letectvo a vzdušný priestor v EU
2003 - trvá Člen vedeckej rady fakulty PEDaS
2000 -2016 Vedúci Katedry leteckej dopravy
1998 – trvá Profesor, garant št. odboru
1996 – trvá autorizovaný inžinier, člen SKSI
1993 – 1994 člen správnej rady Aero-Slovakia a.s.
1979 – 1992 Odborný asistent
Prof. Antonín Kazda je profesorom na Katedre leteckej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline. Má dlhoročné riadiace skúsenosti na akademickej úrovni i v priemysle. Prof. Kazda je expertom v navrhovaní a prevádzkovaní letísk, v leteckom výcviku, v oblasti leteckej dopravy, vo výcviku riadiacich letovej prevádzky a v prevádzke leteckých spoločností. Má dôkladné vedomosti o leteckých prevádzkových postupoch. Je autorizovaným stavebným inžinierom a nezávislým konzultantom v oblasti letísk a inej problematiky, týkajúcej sa letectva. Podieľal sa na spracovaní viac ako 350 projektov, štúdií a odborných posúdení, ktoré boli zamerané na rôzne aspekty navrhovania a prevádzkovania letísk v Strednej Európe. Je členom správnej rady Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. Prof. Kazda je držiteľom licencie obchodného pilota s kvalifikáciou inštruktora, vďaka čomu má skúsenosti aj z opačného pohľadu. Počas základnej vojenskej služby vykonával vojenského riadiaceho letovej prevádzky. Prof. Kazda je riaditeľom Národného výcvikového centra bezpečnosti, ktoré poskytuje kurzy bezpečnostnej ochrany personálu leteckých spoločností a organizácií.

Vzdelanie

1997 Kurz - od personálnej administratívy k riadeniu ľudských zdrojov; NOVIDEA a Human Recourses Development Fund
1994 Airport Planning - Airport Management MSc Course; Loughborough, UK
1993 Airline Marketing; IATA Course; Geneva
1993 Business Communication Course; Ijselland Polytechnic, Deventer, The Netherlands
1991 Airport Operation, Airport Design and Airport Finance MSc Course, Loughborough, UK
1984-1989 Kandidát vied, ved. Odbor Dopravná technológia
1971-1976 Ing. Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina

Jazykové znalosti

Hodnotenie na základe znalostí jazyka na stupnici od 1 (základná) do 5 (pokročilá) pre písanie, čítanie a rozprávanie
Anglický jazyk: 5 - 5 - 5
Nemecký jazyk: 3 - 3 - 3
Ruský jazyk: 3 - 3 - 3

Odborná činnosť

Kazda, A., Kazda, T.: Ochranné pásma letiska Žilina; apríl 2015.
Kazda, A., Kazda, T.: Posúdenie spôsobu rekonštrukcie RWY 09/27 letiska Poprad – Tatry; december 2013.
Kazda, A., Badánik, B., Kandera, B.: Návrhn a efektívny spôsob prevádzkovania malých medzinárodných letísk v SR (Poprad-Tatry, Sliač, Žilina a Piešťany).
Kazda, A., Kazda, T.: Letecko prevádzkové posúdenie objektu Liečebný dom Kozlišov vo vzťahu k prekážkovým rovinám a ochranným pásmam letiska Prievidza, september 2013.
Kazda, A., Kazda, T.: Letecko – prevádzkové a stavebno – technické posúdenie heliportu pre leteckú záchrannú službu Fakultná nemocnica Nitra, september 2013.
Kazda, A., Kazda, T.: Stavebno – technické a letecko – prevádzkové posúdenie letiska Veľká Ida, október 2013.
Kazda, A., Kazda, T.: Posouzení stavu a potřeby oprav RWY 10/28 letiště Brno – Tuřany; březen 2013.

Výskumné aktivity

Dlhodobé plánovanie prevádzky letísk

Päť najvýznamnejších publikácií

Kazda, A., Caves, R.E.: Airport Design and Operation, 3 rd. ed., Emerald Group Publishing Ltd. 2015; ISBN 978-178441-870-0.
Kazda, A., Turiak, M.: Airport Typology From Low Cost Airlines Operations Perspective; INAIR 2015; 12-13 November 2015, Amsterdam.
Kazda, A.: Air Transport and Aerospace Education - Synergies and Differences; Air Transport Department, University of Žilina; Workshop on Education and Training Needs for Aviation Engineers and Researchers in Europe; September 23, 2015; Brussels.
Kazda A, Blaško, P.: Experience With Aviation Education In Slovakia, European Aviation Training Symposium, Berlin,13-14 November 2006.
Kazda, A.: Aeronautical research niche areas – opportunities for the small, Session F 6: National Aeronautics RTD Highlights, Aeronautics Days 2006, Vienna, June 2006.