V dňoch 2. až 4. decembra prebehlo úvodné zasadnutie (Kick-off meeting) zástupcov projektu I-Net (Internalization Network). Stretnutie sa konalo na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku. Koordinátor projektu je Yerevan State University a partnermi sú vysoké školy a univerzity z Arménska, Bieloruska, Českej republiky, Gruzínska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Projekt je zameraný na rozvoj internacionalizácie v rámci krajín Východného partnerstva a EÚ prostredníctvom zriadenia webovej platformy určenej na podporu spoločných projektov, vzájomných mobilít, školení a výskumu.

Počas Kick-off meetingu účastníci prerokovali všetky budúce činnosti projektu. Jedným z kľúčových bodov bolo stanovenie termínov a obsahov školení budúcich trénerov – zástupcov vrcholového manažmentu partnerských inštitúcií Východného partnerstva. Noví odborníci na danú problematiku budú následne školiť svojich kolegov, čo v konečnom dôsledku prinesie multiplikačný efekt projektu.

Projekt bude ukončený v decembri 2016 usporiadaním záverečnej konferencie v Jerevane, avšak udržateľnosť I-Net bude zabezpečená zapojením ďalších partnerských inštitúcií do už existujúceho konzorcia. Výsledkom toho bude zvýšenie regionálnej a medzinárodnej prestíže členských inštitúcií, zlepšenie vzájomnej podpory a vytvorenie prostredia na predkladanie spoločných projektov.
Podrobnejšie informácie o projekte a aktivitách možno nájsť na internetovej adrese www.int-net.org